FWG Gdańska Akademia Przedszkolaków funkcjonuje
w ramach działań Fundacji Wspólnota Gdańska

11. Przegląd Piosenek „Dzieci Śpiewają o Gdańsku” - podsumowanie 2024

W tegorocznym Przeglądzie Piosenek wzięły udział 34 zespoły – 530 dzieci z 21 placówek, przy wsparciu 58 nauczycieli. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom: wychowawcom, opiekunom muzycznym, dzieciom i rodzicom.

Zespoły oceniło Jury w składzie:
- Zofia Korneluk
- Gabriela Karin Konkol
- Arleta Słomkowska
- Elżbieta Skierś-Konkol

Oto kilka słów od oceniającego grona.
„Jury XI Przeglądu Piosenek „Dzieci Śpiewają o Gdańsku” jest pod wrażeniem zaangażowania wszystkich uczestników. Każde dziecko wniosło nie tylko swój talent i umiejętności, ale również radość i entuzjazm. Jury chce zaznaczyć, że bardzo docenia postęp w pracy nad warsztatem wokalnym, co przekłada się na coraz wyższy poziom konkursu. Należy podkreślić, że najważniejszym kryterium oceny uczestników było ich przygotowanie wokalne – prawidłowa emisja głosu, dykcja, intonacja, artykulacja i prowadzenie frazy. Jury brało też pod uwagę poczucie rytmu, współpracę w grupie i artystyczne opracowanie utworu, a także grę na instrumentach muzycznych. Ważna była również spójność instrumentarium z wykonywaną piosenką. Jednym z kryteriów był również ogólny efekt sceniczny (kostiumy, scenografia, rekwizyty, ruch sceniczny) oraz estetyka występu.
Rekomendujemy, aby zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie repertuaru do możliwości wokalnych dzieci. Ponadto ważne jest odpowiednio wcześniejsze przybycie uczestników na konkurs celem rozśpiewania przed występem. Bardzo dobrym zwyczajem byłoby pozostanie po występie i słuchanie innych wykonawców. Na uwagę zasługuje też wspaniały pomysł wspólnego muzykowania nauczycieli i dzieci w przerwach podczas konkursu.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i mamy nadzieję, że tego typu wydarzenia zachęcą dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej. Gratulujemy nauczycielom i doceniamy ich pracę. Życzymy Wszystkim dalszych sukcesów i nieustającego rozwoju w świecie muzyki.
Dziękujemy również Fundacji Wspólnota Gdańska za bardzo dobrą organizację, ciepłą artystyczną atmosferę.”

W tym roku gościem specjalnym był dr. Carlos Eduardo Pascual Pérez, koordynator i profesor w Katedrze Edukacji Muzycznej Wydziału ESMAR w Walencji (Hiszpania).
Dyrygent, kompozytor, akordeonista, pedagog, który jest gościem Akademii Muzycznej im St. Moniuszki w Gdańsku. Gość był zachwycony poziomem muzycznym i atmosferą konkursu.
Dziękujemy Pani dr hab. Gabrieli Karin Konkol, adiunkt Katedry Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej za umożliwienie tego spotkania.

WYNIKI i NAGRODY
Występy były podzielone na cztery kategorie wiekowe:
3-4 lata, 5-6 lat, klasy 0-I i II -III szkół podstawowych.

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańsk.
Sponsor: ASTE Sp. z o.o.

Nagrody rzeczowe ufundowali:
Fundacja Wspólnota Gdańska, nagroda specjalna- Empire Music School, vouchery dla dzieci na zajęcia w Szkole Muzycznej Yamaha.

Nagrodą dla Laureatów pierwszych miejsc będzie występ przed koncertem finałowym Akademii Gdańskich Lwiątek, 17 czerwca 2024 w Filharmonii Bałtyckiej.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione zespoły otrzymają dyplomy i vouchery na zajęcia próbne od Szkoły Muzycznej Yamacha.
Nagroda specjalna – nagranie teledysku - ufundowana przez Empire Music School.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestniczącym zespołom i opiekunom za trud i pasję towarzyszące przygotowaniom oraz wspólną zabawę przy piosenkach o Gdańsku.

Szczególne podziękowania dla Pana Pawła Radeckiego – spontanicznego akompaniatora w czasie przerw konkursowych. Wspólnie z dziećmi stworzyliście magiczne i wzruszające przeżycie!

Jolanta Leśniewska i zespół Fundacji Wspólnota Gdańska

WYNIKI

Kategoria 3- 4 latki

1 miejsce:
Zespół „Kangurki” - Przedszkole Niepubliczne Przyjaciele Puchatka

2 miejsce:
Zespół „Wesołe nutki” - Przedszkole nr 75

3 miejsce:
Zespół „Delfinki z Wesołej Wyspy” - Niepubliczne Przedszkole Wesoła Wyspa

Wyróżnienie Zespół „Bursztynki” - Publiczne Przedszkole Bursztynowy Kompas

Kategoria 5-6 latki

1 miejsce:
Zespół „Skrzaty” - Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Wyspa"

2 miejsce ex aequo:
Zespół „Marynarze”- Przedszkole nr 5
Zespół „Tygryski” - Przedszkole Niepubliczne Przyjaciele Puchatka

3 miejsce ex aequo:
Zespół „Odkrywcy” - Niepubliczne Przedszkole Sokrates
Zespół „Zerówka” - Przedszkole Nr 87

Wyróżnienia:
Zespół „Japonia” - Publiczne Przedszkole Bursztynowy Kompas
Zespół „Hiszpania” - Publiczne Przedszkole Bursztynowy Kompas

Kategoria klasy 0-I
Nagród nie przyznano

Kategoria klasy II-III

1 miejsce:
Zespół „Banaszki” - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2; Szkoła Podstawowa Nr 33 Im. Stefana Banacha

2 miejsce ex aequo:
Zespół „Morskie nutki”- Szkoła Podstawowa Nr1
Zespół „Żuławskie Dzieciaki” - Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki"

3 miejsce
Zespół „Sokrates” - Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES

Wyróżnienie:
Zespół „Czarne Lwiątka” - Szkoła Podstawowa nr 86

NAGRODA SPECJALNA - nagranie teledysku- ufundowana przez Empire Music School
Zespół „Banaszki” kategoria klasy II-III, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2; Szkoła Podstawowa Nr 33 Im. Stefana Banacha
Zespół „Żuławskie Dzieciaki” kategoria klasy II-III, Szkoła Podstawowa Im. Danuty Siedzikówny "Inki"

GRATULJEMY!!!